Collection

19 OCT 2009 2010 s/s “ kira kira・pica pica・hira hira・fuwa fuwa・suke suke・sara sara ”

tokyo national museum the gallery of horyuji tresures
ueno tokyo japan

photo : Yoshitsugu Enomoto

mintdesigns online shop